เข้าพบท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย

11

 

ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นภาพร  นาคทิม  รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล อ.สุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.อาคีรา  ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ อ.รัศมี รัตนประชา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาทางไกล และ อ.สมใจ ศรีเนตร เลขาฯสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าพบท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง   ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Continue reading เข้าพบท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย