โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม: นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้

สำนักงานการศึกษาทางไกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๑

 

ภาพถ่ายภายในโครงการ…….  

​เอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร…….  

 

โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนศึกษาทางไกล

โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนศึกษาทางไกล

 สำนักงานการศึกษาทางไกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2560

ณ  โรงแรม ซิตี้ บีช รีสอร์ท หัวหิน

ถนนดำเนินเกษม  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

รูปแบบการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล

โดย  นายอรรถพล  ชัยทัต  บริษัท สตารคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Continue reading โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนศึกษาทางไกล

ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักงานการศึกษาทางไกล ร่วมสวัสดีปีใหม่

ในวันพุธที่  4  มกราคม  2560  นางสาวรัศมี  รัตนประชา  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาทางไกลพร้อมบุคลากรในสังกัด  ร่วมกันสวัสดีและขอพรปีใหม่  ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2560   ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล

   

Continue reading ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักงานการศึกษาทางไกล ร่วมสวัสดีปีใหม่

โครงการด้วยรักดวงใจ สานสายใยวัยเกษียณ

สำนักงานการศึกษาทางไกล นำโดย อาจารย์รัศมี รัตนประชา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาทางไกล พร้อมด้วยบุคลากรได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ของวิทยาเขตวังไกลกังวลได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี  ฉายอรุณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เสียงสนั่น คณะศิลปศาสตร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

Continue reading โครงการด้วยรักดวงใจ สานสายใยวัยเกษียณ